Danh sách kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 cụm thi trường Đại học Tân Trào
 

Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang, đơn vị chủ trì cụm thi số 16 kỳ thi THPT Quốc gia đã công bố kết quả chấm thi vào lúc 7h00 ngày 19/07/2016.

Thí sinh tra cứu điểm thi THPT Quốc gia tại cụm thi Đại học Tân Trào có thể xem tại file đính kèm, hoặc tại địa chỉ : http://diemthi.daihoctantrao.edu.vn/