Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông
 
Ngày 08/5/2024, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đoàn đại biểu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo công dâng Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử K9 Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Đoàn đại biểu do đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể Khối; 64 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Bác, đoàn đại biểu đã hứa suốt đời đi theo còn đường mà Đảng, Bác đã lựa chọn; phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn điện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đại biểu tưởng niệm Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Trường Đại học Tân Trào có tập thể Chi bộ Phòng Đào tạo và cá nhân đồng chí Trần Thị Bình được nhận Giấy khen.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.