Giảng viên Trường Đại học Tân Trào tham dự Hội thảo quốc tế ''Phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội năm 2023” tại đại học Đà Lạt''
 
Ngày 28/9/2023, tại Đại học Đà Lạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội năm 2023”. Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội, Trường Đại học Tân Trào có TS. Hà Mỹ Hạnh - Trưởng Khoa, TS. Mã Ngọc Thể giảng viên đã tham dự và tham góp ý kiến tại Hội thảo.

TS. Hà Mỹ Hạnh - Trưởng Khoa, TS. Mã Ngọc Thể giảng viên khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF Việt Nam, Hiệp hội quốc tế các trường đào tạo Công tác xã hội và đại diện 35 trường đại học có đào tạo ngành Công tác xã hội trong cả nước.

Tại Hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ GDĐH, Bộ GDĐT phát biểu tại khai mạc hội thảo. Bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình bảo vệ trẻ em, UNICEF Việt Nam phát biểu đại diện UNICEF Việt Nam.

Hội thảo đã lắng nghe, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế về phát triển chương trình ngành Công tác xã hội như chia sẻ của GS. Annamaria Campanini, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các trường đào tạo Công tác xã hội, IASSW về “Chuẩn toàn cầu về đào tạo công tác xã hội”; GS. Angelina Yuen Khoa KHXH Ứng dụng chia sẻ “Kinh nghiệm Quốc tế về Thực hành trong các Chương trình đào tạo Công tác xã hội và Khuyến nghị cho Việt Nam” và chia sẻ của các cơ sở giáo dục đại học về phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội.

Đại biệu dự Hội thảo

Khoa TLGD&CTXH