Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024
 
Sáng ngày 27/9/2023, Trường Đại học Tân Trào long trọng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - 2024.

Đại biệu dự Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Vũ Quỳnh Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Nhà trường tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường; kết quả hoạt động của Hội đồng trường; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023. TS. Vũ Quỳnh Loan mong muốn tại Hội nghị, các đồng chí viên chức và người lao động sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho sự phát triển chung của Nhà trường; cùng nỗ lực chung tay với Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, TS. Vũ Quỳnh Loan cũng đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Theo đó, năm học 2022 - 2023 Trường Đại học Tân Trào đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học, trong đó có công tác tuyển sinh - đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, khảo thí và đảm bảo chất lượng, quản lý sinh viên, hoạt động đoàn thể... Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm học 2022 - 2023, Nhà trường đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ chủ yếu về công tác chính trị - tư tưởng, quản trị trường đại học, Hội đồng trường; công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý chất lượng, công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng, công tác tài chính, công tác quản lý sinh viên và một số công tác khác trong năm học 2023 - 2024.

TS. Vũ Quỳnh Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm học 2022 - 2023 

và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo: công tác tài chính; kết quả thực hiện Cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm học 2022 - 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc cho Dự thảo các quy định, quy chế của Nhà trường.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, các đồng chí viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo, các dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về công tác thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ được trình bày tại Hội nghị.  Nhà trường đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng đề hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà trường đề ra trong năm học 2023 - 2024.

Đại biểu trao đổi, để xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024; Ký kết cam kết giữa Công đoàn với Ban giám hiệu Nhà trường.

TS. Lê Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Công đoàn trường và TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng ký kết cam kết giữa Công đoàn với Nhà trường

Hội nghị viên chức người lao động Trường Đại học Tân Trào năm học 2023 - 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - 2024.