Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
 
Chiều ngày 04/01/2024, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Minh Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Đồng chí Vũ Quỳnh Loan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các đồng chí ủy viên BTV, Ủy viên BCH và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn tới. 

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Loan - Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Vũ Quỳnh Loan - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho thấy, Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Một số hoạt động nổi bật được báo cáo tại Hội nghị gồm: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác Xây dựng Đảng; Công tác lãnh đạo đoàn thể. 

Tiếp đó, đồng chí Khổng Chí Nguyện – UVBCH Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Khổng Chí Nguyện – UVBCH Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị, đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp thiết thực của đại diện các chi bộ xung quanh vấn đề thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và đề xuất các giải pháp cụ thể tại các chi bộ để công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao hơn.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Anh Tuấn -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh trong năm 2024 Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung: Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ đảng viên cần gương mẫu, tích cực đổi mới tư duy; Trong công tác quản lý sinh viên cần tạo ra các sân chơi cho sinh viên phát huy tốt phẩm chất, đạo đức và năng lực cá nhân; Tăng cường công tác lãnh đạo trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát triển vững mạnh; Phát huy vai trò của tổ chức, đoàn thể, tăng cường tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Minh Anh Tuấn -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu kết luận Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Trường đã trao giấy Khen cho các Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Vũ Quỳnh Loan - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào trao giấy khen cho các Chi bộ và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023