Khoa Văn hóa - Du lịch tổ chức học tập thực tế cho sinh viên ngành Quản lý văn hóa và ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
 
Với mục tiêu đem đến cho sinh viên nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về hoạt động Quản lý văn hóa và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, đồng thời giúp các em có được cái nhìn bao quát nhất về nghề nghiệp tương lai, vừa qua, Khoa Văn hóa - Du lịch đã tổ chức chuyến học tập thực tế cho sinh viên ngành Quản lý văn hóa và ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành tại tỉnh Lào Cai.

Trong chuyến thực tế này, các bạn sinh viên của khoa đã được tiếp cận các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng phục vụ cho hoạt động du lịch tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Từ đó hình thành kỹ năng nhận diện và vận dụng cho việc thiết kế được chương trình du lịch, hỗ trợ kiến thức nghề nghiệp sau này; Tăng cường kỹ năng quan sát các vấn đề như công tác khai thác các giá trị di tích, văn hóa, danh lam thắng cảnh tại các điểm du lịch tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Vận dụng những kiến thức đã học để thực hành; Nhận diện được điều kiện để hình thành các lễ hội, sự kiện tại đây; Tìm hiểu hoạt động quản lý, tổ chức những sự kiện và lễ hội đặc trưng của địa phương; Tìm hiểu và phân tích được cách tổ chức và quản lí các thiết chế văn hóa thông qua nhà văn hóa, các tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm trưng bày, công tác quản lí đình, đền, chùa... Qua đó biết vận dụng cơ sở lí luận của khoa học quản lí vào quá trình tổ chức, quản lí các thiết chế văn hóa phục vụ và đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân; Hiểu được quy trình tổ chức và quản lí di sản văn hóa của địa phương trong giai đoạn hiện nay; Nghe trực tiếp các làn điệu dân ca của địa phương, do nghệ nhân và diễn viên tại địa phương biểu diễn, từ đó thấy được rõ  đặc trưng, đặc điểm của thể loại dân ca, giúp nâng cao khả năng thực hành, kỹ năng so sánh, nhận biết các điệu dân ca của các vùng miền; Nắm được cơ cấu, đặc điểm của tổ chức văn hóa cộng đồng tộc người thiểu số ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Từ đó xây dựng, phát triển và quản lí các hoạt động văn hóa cộng đồng....

Hình ảnh sinh viên trong chuyến học tập thực tế tại tỉnh Lào Cai

Thực hiện phương châm đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành nghề, hoạt động học tập thực tế đã giúp sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Quản lý văn hóa trau dồi, tích lũy đầy đủ khối tri thức chuyên môn, có được sự chuẩn bị bài bản cho quá trình tìm kiếm và thực hành nghề sau khi tốt nghiệp. Trường Đại học Tân Trào đã đem đến cho người học chương trình đào tạo chất lượng giúp các em sinh viên và học viên có thể tự tin trong hành trình tạo lập sự nghiệp trong tương lai.