Sinh viên Trường Đại học Tân Trào thực tập tại các đơn vị trường học
 
Thực tập sư phạm là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên ngành sư phạm. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trải nghiệm thực tiễn giáo dục tại các trường học và những công việc cũng như các loại hồ sơ, sổ sách mà giáo viên cần thực hiện. Thông qua kì thực tập này sinh viên sẽ nâng cao kĩ năng nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp và chắc chắn tình yêu nghề sẽ từ đây mà nhân rộng khi được tiếp xúc với các em học trò thân yêu.

Thông qua kì thực tập, sinh viên sẽ nâng cao kĩ năng nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức, kĩ năng:
1. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên.
2. Có những kỹ năng cơ bản về soạn bài, tổ chức các hoạt động của giáo viên và học sinh trong giờ học; đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Làm quen những công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp.
4. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp.
5. Hình thành ý thức và tình cảm nghề nghiệp

Một số hình ảnh của sinh viên Trường Đại học Tân rào tại các cơ sở thực tập

 

TQU Media