Thanh xuân đáng nhớ tại Đại học Tân Trào
 
Hãy cùng lắng nghe tâm tư của Tân cử nhân La Thị Thúy Hiền - Sinh viên lớp Đại học tiểu học AK4 Khoá 2017-2021, Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tân Trào.

La Thị Thúy Hiền