Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương
 
Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sáng ngày 25/11/2023, Đoàn cán bộ Trường Đại học Tân Trào đã tham gia công tác dân vận tại thôn Hòa Bình, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương.

Tại chương trình, đoàn cán bộ của Nhà trường đã cùng nhân dân thôn Hòa Bình, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương tham gia đắp mang đường bê tông tại các tuyến đường liên thôn. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong việc kịp thời động viên, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và động viên người dân tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua các hoạt động tại cơ sở cũng đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường với người dân.