Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đợt 2 năm học 2023 - 2024
 
Sáng ngày 15/9/2023, tại Hội trường H, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho tân sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung hệ cao đẳng, đại học chính quy năm 2023.

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm giúp các bạn tân sinh viên hiểu rõ hơn về Trường Đại học Tân Trào, nắm bắt các kỹ năng cần thiết khi bước vào môi trường Đại học.

Tuần sinh hoạt công dân đợt 2 cho sinh viên đầu khóa sẽ diễn ra từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 16/9/2023 với các nội dung và chuyên đề: Các quy chế, quy định, quyền, nghĩa vụ, các chế độ chính sách đối với sinh viên; Công tác giáo dục chính trị đối với sinh viên; Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên; các hoạt động giáo dục theo chuyên đĐối với sinh viên đầu khóa, đối với sinh viên giữa khóa và đối với sinh viên cuối khóa. 

Hình ảnh tuần sinh hoạt công dân đợt 2

Kết thúc tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, các tân sinh viên Trường Đại học Tân Trào sẽ chính thức bước vào năm học 2023 – 2024.