Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng Anh, tin học,quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm...
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ

TIẾNG ANH, TIN HỌC, QUẢN LÝ GIÁO DỤC, NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM …

 

Căn cứ Chỉ thị năm học 2016-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và căn cứ vào nhu cầu thực tế, Trường Đại học Tân Trào phối hợp với các trường đại học tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và nhu cầu của người học, cụ thể như sau:

I/ Các chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ

1. Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A1, A2, B1, B2, C1 của khung Châu Âu;

2. Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT);

3. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo viên mầm non hạng II, III, IV;

4. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp;

II/ Các chứng chỉ khác

1. Chứng chỉ Quản lý giáo dục (đối tượng từ Tổ phó chuyên môn trở lên);

2. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (dành cho giáo viên, giảng viên các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp);

3. Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch;

4. Chứng nhận Nghiệp vụ Công tác đội và Sao nhi đồng;

5. Chứng chỉ Công nghệ chế biến món ăn;

6. Chứng nhận bồi dưỡng kỹ năng sống.

- Các lớp học được khai giảng liên tục hàng tháng, học vào các ngày thứ 7, chủ nhật và trong hè tại Trường Đại học Tân Trào và các cơ sở phối hợp.

- Kinh phí đào tạo do người học đóng góp theo qui định.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, P.205- Nhà A Trường Đại học Tân Trào - Km 6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang; Tel: 0273.890.556  hoặc 0912.606.878 (cô Chinh).

 

                                                               Trân trọng thông báo./.

 

Các tin bài mới hơn