Thông báo tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây