Danh sách công nhận học viên hoàn thành kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa VII-2 năm 2021
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm