Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia bảo vệ môi trường trong dịp Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ II và Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023.
 
Trong những ngày diễn ra các hoạt động Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế lần thứ II và Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023, sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân và du khách nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, tặng túi sinh học tự phân huỷ cho các hàng, quán ăn đảm bảo vệ sinh khu vực, mỹ quan đường phố.  

Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế lần thứ II và Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 là dịp để tỉnh Tuyên Quang quảng bá hình ảnh du lịch với du khách thập phương, hoạt động bảo vệ môi trường của thanh niên tình nguyện, trả lại cảnh quan phố thị xanh sạch đẹp sau Lễ hội đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của sinh viên Nhà trường và tạo nên những hình ảnh đẹp về sinh viên Trường Đại học Tân Trào với nhân dân cả nước. Qua đó cũng đã tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa trên đường phố.
Dưới đây là một số hình ảnh của các bạn sinh viên:

 

Đoàn thanh niên