Công trình sinh viên chào mừng Đại hội Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2025
 

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Để chào đón sự kiện trên, từ ngày 05/03/2023 đến 01/5/2023, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức các hoạt động như: Tổ chức hoạt động ủng hộ cây xanh: “Trồng 1.000 cây xanh”; thực hiện công trình sinh niên “Vòng quay xanh” tại đại lộ 14-8; xây dựng và đưa vào sử dụng ít nhất 01 điểm lắp đặt thùng rác có phân loại trong khuôn viên trường.

Qua chuỗi các hoạt động ý nghĩa này, các công trình sinh viên đã được thiết kế và xây dựng phù hợp với cảnh quan chung của trường Đại học Tân Trào; công trình sinh viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực và đem lại hiệu quả cao. Góp phần xây dựng cảnh quan trong nhà trường và thúc đẩy phong trào trồng nhiều cây xanh để bảo vệ môi trường.

 

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên