Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tích cực lao động, dọn dẹp để trồng hoa tại vòng xuyến trên Đại lộ 14-8
 
Trong tuần vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên, các bạn sinh viên CLB Giọt hồng nhân ái cùng Liên chi Hội Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non đã tích cực lao động, dọn dẹp để chuẩn bị trồng hoa tại vòng xuyến trên Đại lộ 14-8. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường cảnh quan trong Nhà trường.

Đây là Công trình thanh niên kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Tân Trào và Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào lần thứ IV, nhiệm kì 2023 - 2025.

Dưới dây là một số hình ảnh hoạt động của các bạn sinh viên:

 

Đoàn thanh niên