Tổng vệ sinh, dọn dẹp khuôn viên Trường đại học Tân Trào
 
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024 và kế hoạch tổ chức chiến dịch "Mùa hè xanh năm 2024" của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào, sáng ngày 14/4/2024, câu lạc bộ Công tác xã hội đã mở đầu cho chiến dịch bằng việc tổng vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ khuôn viên Trường đại học Tân Trào với sự tham gia của hơn 80 sinh viên.

Chiến dịch “Mùa hè xanh 2024” của Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào với khẩu hiệu "Sinh viên Trường Đại học Tân Trào - Xung kích, tình nguyện, vì lợi ích cộng đồng" sẽ bao gồm chuỗi hoạt động diễn ra trong suốt mùa hè năm học 2023 - 2024.  Chiến dịch thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hội viên, sinh viên Nhà trường. Qua đó, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên trong tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết của đời sống xã hội, thực hiện tốt công tác mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn, Hội.

Một số hình ảnh buổi tổng vệ sinh:

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên