Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên hệ đào tạo đại học, cao đẳng năm học 2020 – 2021
 
Trường Đại học Tân Trào tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy năm học 2020 - 2021 từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2020 nhằm giúp sinh viên nắm bắt những thông tin tổng quan về Nhà trường, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và những thông tin cần thiết trong quá trình học tập tại trường.

Thực hiện văn bản số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021 và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” với mục đích:

Nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, trong nước và quốc tế; chủ chương chính sách mới của ngành Giáo dục đến Học sinh sinh viên.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật… giúp học sinh sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - học sinh, sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào taọ và rèn luyện đối với học sinh, sinh viên.

Ngày 13/10/2020 Nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" đầu tiên cho các bạn học sinh, sinh viên trúng tuyển đợt 1 năm 2020.

Ngay từ sáng sớm các bạn học sinh, sinh viên đã háo hức chuẩn bị chu đáo đầy đủ sách vở và tài liệu nhà trường cung cấp để bắt đầu vào học buổi học đầu tiên của tuần sinh hoạt công dân.

Trong ngày học đầu tiên các bạn tân sinh viên đã được tìm hiểu về nội dung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục chính trị, tư tưởng cà đạo đức lối sống cho sinh viên; đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử  trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; quy tắc ứng xử  của sinh  viên trường Đại học Tân Trào, Công tác thư viện; công tác Y tế trường học; tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường; pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, trường học an toàn, bình đẳng; các biện pháp phòng chống dịch  Covid 19; nhiệm vụ giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Qua buổi học đầu tiên giúp các bạn học sinh, sinh viên có trách nhiệm đối với bản thân mình trong việc thực hiện nghiêm túc chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, trong nước và quốc tế; chủ chương chính sách mới của ngành Giáo dục đến học sinh, sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tuần sinh hoạt công dân là cơ hội để các bạn tân sinh viên cùng giao lưu, chia sẻ, gặp gỡ và cùng nhau đón nhận danh xưng "sinh viên" đầy tự hào tại trường Đại học Tân Trào thân yêu.

Tin và ảnh: Trung tâm TTTV