Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Tân Trào - Công bố quyết định và trao GCN KĐCLCSGD trên sóng đài truyền hình Việt nam
 

 

 

 

[Tin VTV1]LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO - CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GCN KĐCLCSGD

 

 

 

[Phóng sự VTV3]LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO - CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GCN KĐCLCSGD