Trường THSP 10+3 Tuyên Quang 20 năm - một chặng đường
 

Những năm 1980-1999 trường THSP 10+3 Tuyên Quang liên tục đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề và phức tạp.

Từ năm 1981 đến 1985 triển khai cải cách giáo dục lần thứ ba trên phạm vi cả nước. Trường sư phạm Tuyên Quang từ đây thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ:

+ Đào tạo giáo viên trung học cơ sở ở trình độ 10 + 3 và cao đẳng sư phạm

+ Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở lên trình độ cao đẳng sư phạm

+ Nghiên cứu khoa học phục vụ cho thay sách cải cách giáo dục ở Tiểu học, Trung học sơ sở.

Để thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ này, cán bộ, giáo viên sư phạm vừa giảng dạy, vừa thay nhau xuống các trường TH, THCS để trực tiếp giảng dạy (một số giờ...), tìm hiểu thực tế địa phương, trường lớp, thu thập tư liệu phục vụ cho việc nghjieen cứu các chuyên đề, đáp ứng yêu cầu thay sách cải cách giáo dục của các bộ môn. Cơ cấu sư phạm - phổ thông, dần dần được hình thành từ đây. Nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao. Hai đề tài nghiên cứu khoa học về thay sách giáo khoa cải cách giáo dục của môn lịch sử, môn toán được xếp loại A toàn quốc.

Giai đoạn từ 1986 đến 1995, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng về giáo dục, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Lúc này tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho trường; Tăng quy mô, mở rộng loại hình, nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học, THCS, đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học, THCS trong phạm vi toàn tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại trường các loại hình giáo viên:

+ Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên THCS trình độ CĐSP

+ Đào tạo giáo viên tiểu học trình độ 9+3, 12+2.

+ Bồi dưỡng giáo viên tiểu học lên trình độ trung học hoàn chỉnh

+ Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, trình độ trung học sư phạm mầm non

+ Bồi dưỡng cán bộ quản lí các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS

+ Hỗ trợ các trường bồi dưỡng ở các huyện đào tạo cấp tốc giáo viên tiểu học trình độ 9+3; Bồi dưỡng giáo viên tiểu học lên trình độ trung học hoàn chỉnh.

Thời gian này nhà trường mở rộng liên kết đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS, trình độ CĐSP với trường CĐSP Việt Bắc (1983-1992); CĐSP Phú Thọ (1993-1998).

Để nhanh chóng đưa tin học vào đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chúng ta đã chủ động cử giáo viên đi học ở các khóa đào tạo cử nhân tin học; Mời trung tâm tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp mở lớp tin học văn phòng cho cán bộ giáo viên tại trường.

Giai đoạn 1994-1998 là những năm gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cấp trường lên Trường Cao Đẳng Sư phạm Tuyên Quang.

Khâu đột phá có tính quyết định lúc này là: Tập trung đảy mạnh việc xây dựng đội ngũ giảng viên, đủ về số lượng, vững về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Được tỉnh cho phép, nhà trường đã tuyển chọn thêm những giáo viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về trường, tieps tục cử giáo viên đi học sau đại học.

Được Bộ Giáo dục cho phép, được các trường đại học: ĐHSP Hà Nội 1, ĐHSP Hà Nội 2 giúp đỡ chúng ta đã cử nhieuf giáo viên đi học ngoài chỉ tiêu.

Đến tháng 9/1998 Trường đã có 15 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 8 giáo viên đang theo học sau đại học.

Nhà trường mời trường giáo dục trung học trung ương mở lớp bồi dưỡng lí luận, nghiệp vụ quản lý giáo dục cho giáo viên, cán bộ quản lý tại trường 10+3.

Trong thời gian này, các khoa, các phòng ban thay nhau, liên tục đến các trường CĐSP Việt Bắc, CĐSP Phú Thọ, ĐHSP Hà Nội 1, ĐHSP Hà Nội 2 để học tập kinh nghiệm giảng dạy, quản lý việc dạy và học.

Đồng thời với việc xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý dạy và học, nhà trường đã khẩn trương xây dựng trường lớp, trang thiết bị, thí nghiệm, thư viện, đáp ứng yêu cầu của một trường CĐSP.

Với yêu cầu đó, trường sư phạm được xây dựng mới tại km6 đường Tuyên Quang đi Hà Giang - một địa điểm rất thuận lợi cho mọi hoạt động của cán bộ,  giáo viên, học sinh,  sinh viên, của một trường cao đẳng.

Tháng 12/1998 những hạng mục cơ bản của một trường CĐSP đã được hoàn thiện:

- Nhà giảng đường 4 tầng, với 20 phòng học.

- Nhà Hiệu bộ 4 tầng, đủ điều kiện làm việc cho lãnh đạo nhà trường, văn phòng làm việc của các khoa, các phòng ban.

Hội trường trung tâm, đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chung của nhà trường.

- Hai nhà Ký túc xá 4 tầng, một nhà ăn lớn đang được tiếp tục xây dựng, hoàn thiện.

Sau nhiều năm tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ bản của một trường CĐSP; Ngày 11/02/1999 trường CĐSP Tuyên Quang chính thức được thành lập theo Quyết định số: 18/1999/QĐ-TTg, của Thủ tướng chính phủ.

“Trường CĐSP Tuyên Quang thành lập đánh dấu bước phát triển mới và khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia.

20 năm, Trường THSP 10+3 Tuyên Quang đã vượt qua một chặng đường đầy gian nan nhưng đạm đà tình nghĩa thầy trò, tình cảm đồng nghiệp, khó khắn hoạn nạn, đói rét có nhau.

20 năm xây dựng và phát triển trường sư phạm, là 20 năm khổ luyện của cả đội ngũ cán bộ, giáo viên để hoàn thành nhiệm vụ và tự đổi mới chính mình về văn hóa, khoa học, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm.

Trong suốt chặng đường 20 năm đó, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở ban ngành của tỉnh./.

Nguyễn Văn Hiếu - (Nguyên Hiệu trưởng)