Biên chế năm học 2019-2020; hệ đại học chính quy khóa2016-2020, 2017-2021, 2018-2022; Hệ cao đẳng chính quy khóa 2018-2021 đào tạo theo tín chỉ
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm