Lịch thi kết thúc học phần lần 1, hệ đại học chính quy K5 (khóa 2018 - 2022)
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây