Hội thảo khoa học ''Nâng cao nhận thức người dân về sử dụng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang''
 
Sáng ngày 9/1/2022, Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức người dân về sử dụng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Dự Hội thảo có: Ông Nguyễn Đức Chính – Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cùng đại diện chuyên viên Sở; Đại diện phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Đại diện bênh viện Phục hồi chức năng Hương Sen; Đại diện một số trường THCS và Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Về phía Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội có TS. Hà Mỹ Hạnh – Trưởng khoa; toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa.

Đại biểu dự Hội thảo

Đây là Hội thảo khoa học quan trọng nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp Nâng cao nhận thức người dân về sử dụng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Có 6 tham luận đã được trình bày tại Hội thảo, đây đều là các báo cáo có tính khoa học cao. Các tham luận đã tập trung chỉ ra ý nghĩa, tầm quan trọng của dịch vụ công tác xã hội, thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển mạng lưới dịch vụ công tác xã hội trong thời gian tới; đồng thời, thông qua các báo cáo, đại biểu dự hội thảo cũng hiểu sâu hơn quy trình can thiệp, trợ giúp có hiệu quả cho các nhóm đối tượng yếu thế trong cộng đồng... Qua đó, các nhà khoa học, cán bộ các cơ quan, ban, ngành, giảng viên Nhà trường đã trao đổi, bổ sung những nội dung nhằm nâng cao nhận thức người dân về sử dụng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh và nêu ra những vấn đề cần nghiên cứu về thực trạng, đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc phát triển dịch vụ công tác xã hội tại tỉnh Tuyên Quang.

Đại biểu thảo luận, góp ý kiến tại Hội thảo 

Hội thảo đã khẳng định dịch vụ công tác xã hội ngày càng có vai trò quan trọng, việc phát triển mạng lưới dịch vụ công tác xã hội trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang là xu hướng tất yếu góp phần hỗ trợ, chăm sóc các đối tượng yếu thế trong xã hội, giảm tải gánh nặng cho gia đình, cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội hướng tới xã hội công bằng và phát triển.

Việc phát triển dịch vụ công tác xã hội là vấn đề được đặt ra đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ công tác xã hội.

Hội thảo cũng đã khẳng định vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đội ngũ nhân viên công tác xã hội, phát triển các dịch vụ công tác xã hội đáp ứng yêu cầu sự phát triển của kinh tế - xã hội trong tình hình mới là vấn đề cần được chú trọng và quan tâm hơn nữa trong chiến lược phát triển ngành công tác xã hội Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm mừng Hội thảo thành công 

TQU Media