Hội thảo khoa học ''Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực''
 
Sáng ngày 8/4/2022, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực" dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.

Tham dự Hội thảo trực tiếp tại Hội trường lớn của Trường Đại học Tân Trào, về phía tỉnh Tuyên Quang có: đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Bùi Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí La Đăng Tái - Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyển thông; cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang. 

Về phía Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam có PGS.TS Đặng Bá Lãm, Trưởng Ban khoa học.

Về phía các Trường Đại học trên toàn quốc có: PGS.TS. Lê Viết Báu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức; PGS.TS Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang; TS. Đỗ Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ Đô; TS Trần Đình Thám, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng;  TS. Đỗ Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương;  TS. Đặng Nguyên Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình; TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Về phía Trường Đại học Tân Trào có PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn – Chủ tịch HĐ trường; TS. Nguyễn Khải Hoàn, TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng. Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm và giảng viên, sinh viên Nhà trường. 

Ngoài ra, còn có các đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo thông qua hình thức trực tuyến từ 25 điểm cầu tại các trường đại học địa phương trên cả nước.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào cảm ơn các quý vị đại biểu, các  cơ quan, ban ngành tỉnh Tuyên Quang, các Giáo sư đại diện cho hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, lãnh đạo các trường đại học trong câu lạc bộ các trường Đại học địa phương, các nhà khoa học trên toàn quốc đã quan tâm và dành thời gian đến tham dự Hội thảo. 

PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận Trường Đại học Tân Trào là đơn vị tích cực trong hoạt động phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng của lực lượng sản xuất hiện đại, là chìa khóa quyết định tốc độ và chất lượng phát triển nền kinh tế quốc gia. Hội thảo khoa học Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực là đề tài hay và ý nghĩa trong bối cảnh tỉnh Tuyên quang đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ. Hội thảo cũng là cơ hội để Trường Đại học Tân Trào và các cơ quan quản lý nhà nước trên đại bàn tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thảo luận về những hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị, địa phương, từ đó tìm ra các giải pháp, định hướng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, PGS.TS Đặng Bá Lãm, Trưởng Ban Khoa học Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã đánh giá cao Trường Đại học Tân Trào là một trong những trường đại học địa phương có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Nhà trường đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ thống Câu lạc bộ các Trường Đại học địa phương, đặc biệt là các công trình nghiên cứu khoa học đã góp phần khẳng định vị thể các trường đại học địa phương trong hệ thống giáo dục trên cả nước. 

PGS.TS Đặng Bá Lãm, Trưởng Ban Khoa học Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo do PGS. TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, PGS.TS Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức, PGS.TS Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ các trường Đại học địa phương làm Chủ tọa. 

Hội thảo đã lắng nghe 5 báo cáo trực tiếp, bao gồm: 

1. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giáo dục của địa phương tại Trường ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa do PGS.TS Đinh Ngọc Thức, Trường ĐH Hồng Đức trình bày.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Thực trạng và giải pháp của Trường ĐH Hùng Vương do TS. Ngô Thế Long, Trường ĐH Hùng Vương trình bày.

3. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên dưới góc nhìn của trường đại học địa phương do TS. Trần Đình Thám, Trường ĐH Phạm Văn Đồng trình bày.

4. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, chuyển giao kết quả trong sản xuất nông - lâm nghiệp do TS. Nguyễn Văn Giáp - Trường ĐH Tân Trào trình bày.

4.  Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức phân bón đến khả năng ra hoa, năng suất và chất lượng bưởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang do TS. Vi Xuân Học - Trường ĐH Tân Trào trình bày. 

Đại biểu trình bày báo cáo khoa học tại Hội thảo

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các trường đại học; các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ cho cán bộ giảng viên, sinh viên; những vấn đề đặt ra trong hoạt động khoa học công nghệ của các trường đại học phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương. 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, trước những thách thức đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt chú trọng vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới. Các trường đại học địa phương ở Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù địa phương. Các trường đại học địa phương đã và đang khẳng định được vai trò, xu thế phát triển thông qua việc thu hút người học, mở rộng qui mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thì vấn đề cấp bách hiện nay của các trường đại học địa phương là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tại địa phương, khu vực trong xu thế toàn cầu hóa và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Bá Đức  thay mặt Đoàn Chủ tọa trân trọng cảm ơn những tham luận, ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học cho chủ đề Hội thảo. Sau Hội thảo, Hội đồng khoa học Trường Đại học Tân Trào sẽ lựa chọn những bài viết chất lượng công bố trong Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào. PGS. TS Nguyễn Bá Đức bày tỏ hy vọng Hội thảo là một bước tiến mới của Câu lạc bộ các trường đại học địa phương khi tổ chức các hoạt động chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid vần còn những ảnh hưởng lớn tới toàn xã hội. Hội thảo đã cung cấp các luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực, đây cũng là cơ hội để các đơn vị, trường đại học địa phương nghiên cứu liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giúp đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ trong thời gian tới.

Cũng tại Hội thảo, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã công bố quyết định tham gia Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cho TS. Đỗ Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Đô. 

Phát  biểu sau khi nhận quyết định, TS. Đỗ Hùng Cường đã thể hiện sự quyết tâm sẽ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và cùng các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đưa Câu lạc bộ ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, Tiến sĩ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã tạo mối quan hệ gắn kết thân thiết giữa Đại học Tân Trào và Trường Đại học Thủ Đô. Tiến sĩ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai đơn vị sẽ có những bước hợp tác mới, cùng phát triển.  

TS. Đỗ Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Đô trao quà lưu niệm tới PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo 

Đại biểu, giảng viên, sinh viên chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo