Hội thảo khoa học “Thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang”
 
Sáng ngày 30/10/2020, Viện Chính sách công và Pháp luật phối hợp với Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai với chủ đề “Thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Thị Thanh Trà – Uỷ viên BCH Đảng Bộ tỉnh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Ngô Tuấn Dũng – Phó Gám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Đinh Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; ThS. Nguyễn Quang Hương – Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và Pháp luật; đồng chí PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà – Ban nội chính Trung Ương; ThS. Phạm Thị Minh Thủy – Học Viện Chính trị khu vực I; các quý vị đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh xã hội, Sở Tư pháp, Sở Khoa học xã hội, Viện Chính sách công và Pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Y tế, Công an tỉnh Tuyên Quang và một số đơn vị liên quan.

Về phía Trường Đại học Tân Trào có TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; TS. Trần Thị Lệ Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào.

Đại biểu tham dự

Đây là hội thảo khoa học quan trọng nhằm trao đổi, thảo luận về thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang. Trong buổi hội thảo khoa học có bốn bài tham luận: tham luận "Thực trạng quy định pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam hiện nay – ưu điểm, hạn chế và giải pháp" của  PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà – Ban nội chính Trung ương ; tham luận "Thực trạng thực hiện pháp luật về chăm sóc xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam và vấn đề đặt ra đối với việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang" của ThS. Nguyễn Quang Hương – Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và Pháp luật ; tham luận "Thực trạng thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang – ưu điểm, hạn chế và vấn đề đặt ra" của ThS. Phạm Thị Minh Thủy – Học viện Chính trị khu vực I; tham luận "Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát nhân dân về thực trạng thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang" của ThS. Trần Thanh Lương – Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện Chính sách công và Pháp luật.

Với bốn tham luận được báo cáo tại hội thảo đã thu hút được nhiều ý kiến có tính khoa học cao. Qua đó các chuyên gia, các nhà khoa học đã trao đổi, bổ sung những nội dung của đề tài nghiên cứu và nêu ra được vấn đề cần nghiên cứu về thực trạng quy định pháp luật về thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em ở Việt Nam hiện nay; đánh giá ưu điểm, hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong các quy định pháp luật trợ giúp xã hội áp dụng tại tỉnh Tuyên Quang; tập trung xác định ưu điểm, hạn chế trong thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang. Xác định những vấn đề đặt ra trong báo cáo điều tra, khảo sát, phỏng vấn sâu nhân dân, cán bộ làm công tác xã hội, cán bộ quản lý về thực trạng thực hiện pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang; đề xuất giải giải pháp, kiến nghị bảo đảm thực hiện pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang. 

Sự thành công của hội thảo khoa học: "Thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang” tạo động lực cho các nhà khoa học, các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu những vấn dề mang tính xã hội và có tính thực tiễn cao.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội thảo:

Tin bài - ảnh: TT Thông tin và Thư viện