Thư mời tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ''Việt Nam - Liên bang Nga: giao lưu, đối thoại văn học và văn hóa''
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây