Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm năm mất của nhà văn Nguyễn Minh Châu (1989 - 2019)
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây