Tiếp nhận Quy trình công nghệ sản xuất 03 giống keo lá chàm sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô
 
Tiếp nhận Quy trình công nghệ sản xuất 03 giống keo lá chàm CLT7, CLT18, CLT26 sản xuất bằng phương pháp nuôi cây mô tại Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tiếp nối các kết quả chuyển giao và đưa vào sản xuất thành công các quy trình công nghệ nhân các giống keo lai BV10, BV16, BV33, giống bạch đàn CT3, CTiv bằng phương pháp nuôi cấy mô cung ứng cây giống chất lượng cao cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận. Từ ngày 12/9/2020 đến ngày 17/9/2020, Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao KHCN đã cử đoàn cán bộ tham gia lớp chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất 03 giống keo lá chàm CLT7, CLT18, CLT26 bằng phương pháp nuôi cây mô tại Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp trên cơ sở thụ hưởng kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT”.

Trong thời gian học tập và tiếp nhận kiến thức chuyển giao công nghệ, các thành viên trong đoàn được trực tiếp tham gia, thực hiện tốt các khâu trong quy trình công nghệ sản xuất như: vào mẫu, pha chế môi, kỹ thuật nhân, luyện và chăm sóc cây ngoài vườn ươm.

Kết thúc lớp tiếp nhận chuyển giao, 100% cán bộ tham gia đã thực hiện tốt các bước trong quy trình nhân giống 3 giống keo lá chàm CLT7, CLT18, CLT26.

Ngay sau khi kết thúc đợt chuyển giao, Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục chuyển giao và bàn giao cho Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao KHCN 60 bình giống gốc của 3 giống keo lá chàm CLT7, CLT18, CLT26 để Trung tâm tiến hành sản xuất phục vụ nhu cầu trồng rừng của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận trong năm 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đợt tiếp nhận chuyển giao:

Cán bộ Trung tâm Thực hành Thực nghiệm và Chuyển giao Khoa học công nghệ tham gia vào các công đoạn quy trình nhân giống 3 giống keo lá chàm

   

   Cán bộ Trung tâm THTN & CG KHCN tham gia vào các công đoạn quy trình nhân giống 03 giống keo lá chàm

Trung tâm THTN&CG KHCN