Trường Phổ thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022
 
Chiều ngày 16/10/2021, Trường Phổ thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022.

Tham dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Tuyên Quang; Nhà giáo Trần Thị Nguyên - Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Thiếu Tráng - Phó Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên, người lao động nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị viên chức, người lao động TSE năm học 2021 - 2022

Tại Hội nghị, viên chức, người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - 2022; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 - 2021.

Năm học 2020 - 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn của Trường nói riêng. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Trường; sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, tập thể  viên chức và người lao động đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm 2020 - 2021 đề ra.

 Nhà giáo Trần Thị Nguyên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kết quả công tác năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Tuyên Quang ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng của Trường và đề nghị Công đoàn Trường phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị cũng như công tác công đoàn trong năm học 2021 - 2022.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của viên chức, người lao động đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm học 2020 - 2021, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Hội nghị biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Kết thúc Hội nghị, ThS Nguyễn Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Tuyên Quang; ThS Nguyễn Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn ký cam kết thi đua

TSE