Đại hội Công đoàn bộ phận Kế hoạch Tài vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023
 
Ngày 28/8/2018, Bộ phận Kế hoạch Tài vụ tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, giảng viên Công đoàn bộ phận Kế hoạch Tài vụ có tư tưởng chính trị vững vàng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn trường, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các Công đoàn viên.

Toàn cảnh Đại hội 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã lựa chọn đồng chí Nguyễn Thị Duyên giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Kế hoạch Tài vụ  nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 100% phiếu tán thành.

Đ/c Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Nhà trường chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Duyên 

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Bộ phận Kế hoạch Tài vụ chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Duyên 

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện
Các tin bài mới hơn