Tuyển sinh dào tạo trình độ đại học liên thông & văn bằng 2 theo hình thức VLVH ngành Luật
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm