Tuyển sinh đào tạo đại học liên thông ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật