Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Phòng khám Đa khoa
 

Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Phòng Khám đa khoa, trực thuộc Trường ĐHTT đã được xây dựng. Mời các đơn vị, cá nhân đọc và góp ý. Mọi ý kiến chuyển về Phòng KHTV hoặc PKĐK Trường ĐHTT.

Chi tiết vui lòng xem tại File đính kèm