(Dự thảo) Chiến lược phát triển Trường Phổ thông Tuyên Quang (TSE)
 

TSE xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030. Mời các đ/c LĐ trường, các đơn vị, CBGV và những người quan tâm đọc và góp ý. Mọi thông tin phản hồi xin gửi về điwạ chỉ email: hieutruongdhtt@gmail.com.

Chi tiết dự thảo mời xem tại File đính kèm