Lấy ý kiến của cán bộ, viên chức, NLĐ về Dự thảo các Quy chế của Nhà trường.
 

Sau Hội nghị CBCNNLĐ, Nhà trường phối hợp với Công đoàn Trường tiến hành bổ sung, chỉnh sửa Dự thảo Quy chế về định mức lao động và Quy chế CTNB. Đề nghị cán bộ, viên chức, NLĐ trong Nhà trường đọc các Dự thảo kèm theo. Mọi ý kiến phản hồi (nếu có) gửi về phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 17/02/2023.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm:

- QĐ về ĐMLĐ theo TT20 (9-2-2023)

- QCCTNB 2022-2024 (9-2-2023)