Quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển chức danh Giám đốc TT TTTV thuộc Trường Đại học tân Trào quản lý
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm