Giới thiệu Bộ môn Lý luận Chính trị
 
Bộ môn Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 646 của Hiệu trưởng trường CĐSP Tuyên Quang (nay là Đại học Tân Trào), với 19 giảng viên cơ hữu trong đó có 3 Tiến sĩ và 16 Thạc sĩ. Bộ môn Lý luận Chính trị hiện có số giảng viên cơ hữu đảm bảo được trên 90% chương trình giảng dạy ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội. Các giảng viên trong bộ môn luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ dài hạn, ngắn hạn, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học thường xuyên với bộ môn còn có nhiều GS, PGS, Tiến sĩ, từ nhiều trường Đại học hàng đầu trên cả nước. Bên cạnh trình độ chuyên môn cao, các thầy cô giáo trong bộ môn luôn nhiệt huyết, tận tâm với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, năng động trong các hoạt động ngoại khóa của Nhà trường.

1. Ngành đào tạo: Chính trị học (chuyên ngành Quản lý Xã hội)

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa là 127 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia quản lý, tham mưu, giúp việc trong các cơ quan Nhà nước; cơ quan, tổ chức của Đảng; trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội; giảng dạy Quản lý Nhà nước về xã hội ở các trường Đại học, Cao đẳng và trường Chính trị các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Chuẩn đầu ra:

5.1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý xã hội;

- Có sự hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và cách thức, phương pháp đấu tranh với quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc và đối lập với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 - Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành về quản lý xã hội; giúp người học có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn của quản lý xã hội đặt ra.

5.2. Kỹ năng

Kỹ năng cứng

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin xử lý những vấn đề liên quan đến chuyên môn tại địa phương, cơ quan công tác.

+ Kỹ năng phân tích chính sách, hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, đánh giá và điều chỉnh chính sách

+ Kỹ năng khai thác thông tin, biên tập, bình luận các vấn đề chính trị chính trị; tư vấn chính sách.

+ Kỹ năng thực hành văn bản chính trị

Kỹ năng mềm

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống chính trị  trong xã hội và công việc; kỹ năng thuyết trình, thuyết phục

- Kỹ năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống và làm việc; cập nhật thông tin, học tập suốt đời

5.3. Về phẩm chất chính trị đạo đức  

Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; yêu nước, yêu CNXH; tôn trọng và tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật; có thái độ tôn trọng, trách nhiệm trong công việc; ý thức kỷ luật cao; bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cơ quan; tích cực xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh; có ý thức phục vụ cộng đồng, tận tụy phục vụ nhân dân.                

5.4. Trình độ Ngoại ngữ

Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương với mức A2 hoặc IELTS 3.0 hoặc TOEIC 350 điểm.

5.5. Trình độ Tin học

Tin học: Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin); có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc

6. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

6.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (55 tín chỉ):

- Lý luận chính trị : 15 tín chỉ

- Ngoại ngữ : 10 tín chỉ

- Tin học :2 tín chỉ

- Khối cơ sở ngành :28 tín chỉ

6.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  (72 tín chỉ ):

- Kiến thức cơ sở ngành : 21 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành: 35 tín chỉ

- Thực tập khóa luận tốt nghiệp( học phần thay thế) :16 tín chỉ

7. Chính sách ưu tiên  

- Tặng học bổng trị giá 01 triệu đồng cho 50 sinh viên đăng ký nhập học đầu tiên

- Miễn phí học kỳ đầu tiên cho 10SV/ngành đại học có điểm xét tuyển cao nhất, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

- SV học tập đạt loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng/năm, bên cạnh học bổng khuyến khích

- Miễn phí ở ký túc xá

- SV được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ và đi thực tập tại nước ngoài.

8Hình thức dự tuyển: Xét kết quả học bạ, điểm thi THPT Quốc gia.

9. Tổ hợp Môn xét tuyển: C00 (Văn, Sử, Địa); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); C19 (Văn, Sử, GDCD)

10. Liên hệ:   Văn phòng Bộ Môn Lý luận Chính trị, Trường ĐH Tân Trào

       Hotline: 0982787269; 0961306888; 0398201078

Bộ môn Lý luận Chính trị