Tìm hiểu Ngành Chính trị học của Trường Đại học Tân Trào

Trong xã hội hiện đại ngày nay, Chính trị học là một ngành học rất được ưa chuộng vì đây là ngành cung cấp cho bạn hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội và những kĩ năng giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Do đó, ngành Chính trị học đang thu hút nhiều bạn ...

Vì sao bạn nên chọn ngành Chính trị học - chuyên ngành Quản lý xã hội?

Trong xã hội hiện đại, Chính trị học là ngành học rất được ưa chuộng vì nó cung cấp cho bạn hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội và những kĩ năng giải quyết những vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống. Vì chính trị luôn sống động, hấp dẫn, tác động ...

Giới thiệu Bộ môn Lý luận Chính trị

Bộ môn Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 646 của Hiệu trưởng trường CĐSP Tuyên Quang (nay là Đại học Tân Trào), với 19 giảng viên cơ hữu trong đó có 3 Tiến sĩ và 16 Thạc sĩ. Bộ môn Lý luận Chính trị hiện có số giảng viên cơ hữu đảm bảo ...