Thông tin tuyển sinh hai mã ngành mới: Dược học và Điều dưỡng của Trường Đại học Tân Trào
 
Trường Đại học Tân Trào đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt đề án mở hai mã ngành đào tạo mới, đó là ngành Dược học và Điều dưỡng trình độ Đại học hệ Chính quy, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2020. Đây là hai mã ngành mới giúp cho người học có thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề đào tạo.