Cựu sinh viên Đại học Tân Trào chia sẻ kinh nghiệm trước kỳ thi THPT quốc gia
 
Thực hiện: Hoàng Thị Trang

Khoa học công nghệ

Hội nghị - Hội thảo