Thông báo tuyển sinh Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2020