Trường Đại học Tân Trào tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2022 (Đợt 2)
 
Căn cứ kết quả xét tuyển đợt 1, năm 2022 Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 đối với tất cả các ngành đào tạo.

* Thời hạn nhận hồ sơ: 17h00 Ngày 05/10/2022.

* Lưu ý : Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo khác không được tham gia xét tuyển trừ trường hợp được cơ sở đào tạo mà thí sinh đã nhập học cho phép.

TQU media