Kết thúc năm thứ 2, sinh viên ngành Kế toán TQU đã tự tin thực hiện công việc của Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất
 
Kết thúc năm thứ 2, sinh viên Kế toán TQU đã có thể tự tin thực hiện được công việc của một kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Các bạn sinh viên hoàn toàn có thể có được một công việc đúng chuyên ngành được đào tạo với thu nhập ổn định ngay sau khi tốt nghiệp.

Đó là khẳng định của ThS. Đinh Thị Lan – Phụ trách Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh khi chia sẻ về chuẩn đầu ra theo từng học phần, từng năm học của chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán tại Trường Đại học Tân Trào.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ khi xây dựng chương trình đào tạo, Khoa Kinh tế và QTKD đã xác định rõ điều kiện tiên quyết, khối lượng kiến thức và chuẩn đầu ra của từng học phần, môn học, năm học. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào xây dựng chương trình đào tạo và công tác giảng dạy, học tập, thực hiện mục tiêu 100% sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành, làm được việc ngay, doanh nghiệp không phải đào tạo lại,. Theo đúng tiến độ đào tạo, sau khi học hết năm thứ nhất, sinh viên Kế toán TQU đã có thể thiết lập được phần mềm làm kế toán trên Excel dùng làm công cụ học kế toán chuyên ngành; ứng dụng sáng tạo trong công tác kế toán cho các cá nhân và hộ kinh doanh.

Hết năm thứ hai, sinh viên Kế toán TQU có thể tự tin thực hiện được công việc của một kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp sản xuất… Sinh viên đạt chuẩn các yêu cầu về kiến thức, như: sử dụng thành thạo phần mềm kế toán trên Excel để xử lý các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại các doanh nghiệp sản xuất; ứng dụng được các kiến thức của năm thứ nhất vào học chuyên sâu về khoa học kế toán.

Sinh viên khoa Kế toán được học thực hành và thực tập các công việc như một kế toán viên thực thụ

Hết năm thứ ba, sinh viên tự tin tổ chức thực hiện được công việc của kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp đặc thù và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Hết năm thứ tư, sinh viên ra trường và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, lập kế hoạch và giám sát hoạt động kế toán trong các đơn vị; giải thích được sự biến động của các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính để cung cấp thông tin cho lãnh đạo đơn vị ra quyết định điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh…

Khảo sát các năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của ngành Kế toán là trên 90% 

Với những yêu cầu về chuẩn đầu ra như vậy, sinh viên ngành Kế toán đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

 

TQU media