Khoa Văn hóa – Du lịch tuyển sinh năm 2022
 
Với nhu cầu Du lịch ngày càng cao hiện nay, ngành Du lịch đang là ngành có cơ hội việc làm rộng mở cho giới trẻ. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu tham quan, du lịch cho du khách thì nguồn nhân lực được đào tạo ra cũng cần phải nắm vững các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và những kỹ năng mềm trong quá trình học tập.

Ngay sau khi thành lập đã tuyển sinh ngay khóa học đầu tiên chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Liên tiếp trong 5 năm qua, năm nào khoa cũng tuyển sinh, bao gồm ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành và ngành Quản lý văn hóa. 

Năm học 2022, Khoa Văn hóa – Du lịch tiếp tục tuyển sinh chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành và Quản lý văn hóa.