Quy trình đào tạo, liên kết đào tạo cấp phát chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
 

Quy trình Đào tạo, liên kết đào tạo và cấp phát chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Địa chỉ: Văn phòng trung tâm Tầng 2 Nhà B - Trường Đại học Tân Trào, km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện Thoại liên hệ: 0273.890.174 (Văn phòng trung tâm)

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính - tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Thời gian giải quyết

5 ngày

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện

1. Quy trình đào tạo, liên kết đào tạo

Bước 1Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo và liên kết đào tạo cấp chứng chỉ đăng ký, gửi văn bản đến nhà trường hoặc Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Đại học Tân Trào.

Bước 2: Trong thời gian 5 ngày sau khi có ý kiến của Lãnh đạo nhà trường hoặc Giám đốc trung tâm, Tổ giáo vụ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ lên danh sách hoặc thẩm định hồ sơ liên kết đào tạo theo quy định hiện hành.

Bước 3: Triển khai kế hoạch liên kết đào tạo theo quy định.

2. Quy trình cấp phát chứng chỉ

Bước 1: Học viên xuất trình giấy tờ tùy thân cho bộ phận văn phòng Trung Tâm.

Bước 2: Cán bộ phụ trách cấp chứng chỉ.

Hồ sơ

  • Đối với cá nhân: Mang theo chứng minh thư nhân dân.
  • Đối với các cơ quan, tổ chức: Mang theo giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức kèm theo hợp đồng hoặc liên hệ với Văn phòng trung tâm để lấy mẫu hợp đồng đào tạo, liên kết đào tạo hoặc các dịch vụ khác.

Lệ phí

Theo mức quy định hàng năm của trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào. Ban hành kèm theo Quyết định số: 431/QĐ-HT của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào ngày 06 tháng 3 năm 2015;

3. Quy chế hoạt động phát triển của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Đại học Tân Trào ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2014.