Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2015-2016
 
Ngày 25/12/2015, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2015-2016. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Sau khi khai mạc Hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt lãnh đạo nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức  năm 2015 và phương hướng năm học 2015 - 2016 về các mặt hoạt động như: Công tác đào tạo; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác đầu tư mua sắm và sửa chữa; Công tác an ninh trật tự và một số hoạt đông khác. Đặc biệt, Hiệu trưởng Phó Giáo sư đã phổ biến Chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới và phân tích, chỉ rõ bối cảnh, những cơ hội, thách thức, những thuận lợi, khó khăn của nhà trường; đề ra mục tiêu phát triển Nhà trường trong tương lai và các giải pháp thực hiện thành công chiến lược. Tiếp đến là các Báo cáo: Báo cáo công khai Tài chính năm 2015; Báo cáo thực hiện cam kết giữa Công đoàn và Hiệu trưởng nhà trường về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức năm học 2014 - 2015; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến của phòng Thanh tra Pháp chế năm 2015. 

Hội nghị đã sôi nổi thảo luận các báo cáo và đối thoại giữa cán bộ, giảng viên với Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Nhà trường về những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện và hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch năm học 2015 - 2016. Đồng thời đề xuất những phương hướng hoạt động cho năm học mới 2015-2016 để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khẳng định thương hiệu Đại học Tân Trào.

Hội nghị cán bộ viên chức có ý nghĩa định hướng và động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, cổ vũ phong trào thi đua trong công tác, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường . Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên phải không ngừng nâng cao học tập, tự học, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất đạo đưc, tác phong sư phạm để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức để học sinh noi theo.