Quy trình xác nhận cho HSSV hưởng chế độ bảo hiểm thân thể.
 

Quy trình xác nhận cho HSSV hưởng chế độ bảo hiểm thân thể

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Thời hạn giải quyết

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Bộ phận tổ chức nhận giấy ra viện, thẻ bảo hiểm thân thể của HSSV.

Bước 2: Bộ phận tổ chức kiểm tra danh sách tham gia bảo hiểm thân thể của HSSV, hướng dẫn HSSV làm đơn yêu cầu thanh toán chế độ bảo hiểm theo mẫu sau:

  • Hệ Đại học làm theo mẫu số 01;  
  • Hệ Cao đẳng làm theo mẫu số 02; 
  • Hệ Trung cấp làm theo mẫu số 03;  

Bước 3: Bộ phận tổ chức trình lãnh đạo trường ký xác nhận cho HSSV

Thành phần hồ sơ

Giấy ra viện, thẻ bảo hiểm thân thể HSSV, đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm theo mẫu.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Căn cứ pháp lý

1. Giấy ra viện.

2. Thẻ bảo hiểm thân thể của HSSV.

File đính kèm Mẫu số 01, mẫu số 02, mẫu số 03