Trường Đại học Tân Trào - từng bước tạo dựng uy tín trong hệ thống giáo dục đại học
 
Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, trong đó có 10 năm mang tên Đại học, Trường Đại học Tân Trào đã và đang phát triển về cả số lượng và chất lượng. Uy tín và thương hiệu của Nhà trường từng bước được tạo dựng một cách vững chắc và được xã hội công nhận.  

Với triết lý giáo dục “ Chất lượng - phát triển bền vững - hội nhập” Trường Đại học Tân Trào không chỉ chú trọng đào tạo sinh viên vững chắc kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo xu hướng hội nhập và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của tổ chức/doanh nghiệp mà còn đào tạo nên những sinh viên có năng lực giải quyết khó khăn, tinh thần làm chủ bản thân, có trách nhiệm với gia đình, xã hội.  

 Trường đại học Tân Trào hiện đang đào tạo sinh viên từ 42 tỉnh thành trên cả nước và nước CHDCND Lào

Các chương trình đào tạo của Trường đều được thiết kế đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động, trong đó coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng sáng tạo của người học; chú trọng phát triển năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, rèn luyện kỹ năng của người học (1 tiết học trên giảng đường cần 2 giờ tự học của sinh viên). Với mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng, các chương trình đào tạo đại học của Trường được điều chỉnh tăng tỷ lệ tín chỉ thực hành, thực tế, thực tập lên tối thiểu 50% khối lượng chương trình. Định kỳ 2 năm 1 lần, chương trình đào tạo được phát triển, bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật các quy định của Nhà nước và kiến thức khoa học mới vào từng học phần phù hợp. Tư liệu học tập từng bước được số hóa, thư viện Trường đã kết nối với thư viện số của nhiều trường đại học trong nước, hướng tới hòa nhập với nguồn học liệu mở quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong tiếp cận với tài liệu học tập trong và ngoài nước.

Sinh viên Trường Đại học Tân Trào đạt thành tích cao tại các cuộc thi

Hiện nay, Nhà trường đang tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dạy và học, phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong giáo viên, giảng viên và sinh viên, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, hiện đại hóa, quốc tế hóa chương trình đào tạo để đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bảo đảm uy tín, tầm nhìn và sứ mệnh giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 

Sinh viên Trường Đại học Tân Trào được trang bị kiến thức và kỹ năng vững vàng để tự tin lập nghiệp

Mộc Lam