Khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học Tân Trào năm 2024
 
Sáng ngày 03/3/2024, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học Tân Trào năm 2024.

Đối tượng dự thi: Sinh viên hệ Đại học chính quy đang học trong trường; Nội dung thi: Kỳ thi tổ chức thi hai môn độc lập gồm Đại số và Giải tích. Thời gian làm bài 180 phút/môn. 

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào thi 2 môn thi Đại số và Giải tích. Dự kiến kỳ thi sẽ Bế mạc và trao giải vào ngày 10/3/2024.

Kỳ thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy và học toán nói riêng, chất lượng giáo dục nói chung, thúc đẩy phong trào học toán trong sinh viên Nhà trường; Phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán; Lựa chọn các sinh viên giỏi toán và thành lập đội tuyển dự thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2024.

Đại biểu và sinh viên tại Lễ khai mạc kỳ thi