Đề xuất chế độ tiền lương, phụ cấp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên trường học
 
Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét lương của nhân viên trường học khi thực hiện chính sách tiền lương mới. Đồng thời, đề xuất cho đội ngũ nhân viên trường học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức độ phù hợp.

Đề xuất chế độ tiền lương, phụ cấp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên trường học- Ảnh 1.

TS. Vũ Minh Đức: Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều đề xuất về chế độ chính sách nhằm ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng nhân viên trường học với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Chi tiết tiền lương nhân viên trường học

Trước trăn trở của đội ngũ nhân viên trường học, TS. Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT cho biết: Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều đề xuất về chế độ chính sách trong đó có chính sách tiền lương, phụ cấp nhằm ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng này với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Trao đổi trên báo Giáo dục và Thời đại, TS. Vũ Minh Đức cho biết: Hiện toàn quốc có khoảng 246.800 nhân viên trường học (95.600 biên chế, 151.200 hợp đồng) làm việc trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT thuộc nhóm viên chức chuyên ngành và chuyên môn dùng chung theo danh mục vị trí việc làm.

Cụ thể gồm: Nhân viên y tế trường học (khoảng 21.000 người), kế toán (gần 36.000 người), văn thư (hơn 16.000 người), thư viện (gần 17.000 người), thiết bị thí nghiệm (tương đương 21.500 người). 

Còn lại khoảng 135.300 người là giáo vụ, thủ quỹ, quản trị công sở (kỹ thuật công nghệ thông tin), hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (theo Kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 19/6/2024), Chính phủ đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW đối với khu vực công theo lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi. 

Theo đó, chưa thực hiện bảng lương theo vị trí việc làm. Vì vậy vẫn thực hiện chính sách tiền lương hiện hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

Cụ thể: Đối với nhân viên kế toán, giáo vụ, thiết bị thí nghiệm, hỗ trợ người khuyết tật khi mới được tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương theo hệ số lương viên chức loại A0 có hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Theo đó, mức lương dưới 10 năm công tác khoảng 3,6 triệu đồng đến 4,8 triệu đồng/tháng; trên 10 năm công tác đến khi nghỉ hưu từ 5,4 triệu đồng đến 8,8 triệu đồng/tháng chưa tính trích nộp bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, nhóm nhân viên kế toán, thủ quỹ được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1 so với mức lương cơ sở, tương đương 180.000 đồng/tháng. 

Nhân viên thiết bị thí nghiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 - tương ứng 360.000 đồng/tháng.

Nhân viên khác như: Thư viện, y tế, văn thư, công nghệ thông tin mới được tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp được xếp lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Theo đó, mức lương dưới 10 năm công tác từ 3,3 đến 4,0 triệu đồng/tháng; mức lương trên 10 năm công tác đến khi nghỉ hưu từ 4,4 đến 7,3 triệu đồng/tháng chưa tính trích nộp bảo hiểm xã hội. 

Ngoài lương cơ bản, nhân viên y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi 20% so với mức lương cơ bản; nhân viên văn thư, thư viện, công nghệ thông tin không có phụ cấp.

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ bản được nâng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (mức tăng khoảng 30%), như vậy lương và phụ cấp đội ngũ này cũng được tăng tương ứng.

Đề xuất chế độ tiền lương, phụ cấp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên trường học- Ảnh 2.

Đề nghị thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên trường học

Về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp với đội ngũ nhân viên trường học hiện nay, TS. Vũ Minh Đức cho hay: Đa số địa phương chưa tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp (cho trường hợp có phân hạng) là nhân viên trường học mà vẫn giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp kể từ khi mới tuyển dụng, nên hệ số lương mà thầy cô hưởng vẫn theo bảng lương viên chức loại B và loại A0.

Ngày 26/12/2023, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 7211/BGDĐT-NGCBQLGD về việc thực hiện chế độ chính sách và thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ nhân viên trường học. 

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức nhân viên trường học theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi, góp phần cải thiện thu nhập cho đội ngũ này.

Nghiên cứu, xem xét lương của nhân viên trường học khi thực hiện chính sách tiền lương mới

Bộ GD&ĐT nhận thấy, nhân viên trường học gặp nhiều khó khăn. Hiện, tổng thu nhập của nhân viên trường học (bao gồm cả các loại phí đóng bảo hiểm) có thời gian công tác dưới 15 năm dao động từ 3,6 triệu đến dưới 7,0 triệu đồng/tháng. Trong khi khối lượng công việc rất lớn, đồng thời phải kiêm thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Nhằm giúp đội ngũ nhân viên trường học tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét lương của nhân viên trường học khi thực hiện chính sách tiền lương mới. Đồng thời, tiếp tục đề xuất một số nội dung sau:

Một là, đề xuất cho đội ngũ nhân viên trường học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức độ phù hợp.

Hai là, tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ phức tạp công việc từng vị trí việc làm của nhân viên trường học, làm cơ sở điều chỉnh các quy định về nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và phân hạng chức danh nghề nghiệp đội ngũ cho phù hợp nhằm góp phần cải thiện thu nhập về lương và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định nhân viên nuôi dưỡng trong trường mầm non thuộc nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Theo đó, người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ được hưởng tiền lương và các chế độ chính sách theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động (khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập).

Vì vậy, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.

xaydungchinhsach.chinhphu.vn